Enterprise

  • Може да ползвате NB PRO, ако имате продажби над 250 000 € месечно
  • В зависимост от размера на оборота на онлайн магазина цената на услугата е между 1,0% и 2,5% от продажбите без ДДС