Вариант 1

Да запазите склада и ERP системата, с които работите в момента – ние ще ги интегрираме към нашата онлайн платформа.

Вариант 2

Да инсталираме наша ERP система и фулфилмънт складов софтуер.

Направете ми оферта